JAK SE ZBAVIT SVÝCH KIL BOLESTI JEDNOU PROVŽDY II. blok

3 víkendové bloky: I. blok 2.-3.5., II. blok 30.-31.5. a III. blok 13.-14.6.2015

Netradiční způsob, jak najít svůj vlastní životní styl, který vyhovuje mým potřebám.  Bojujete se svou váhou? Cítíte někdy beznadějné nutkání se přejíst, či nejíst vůbec, ačkoli víte, že je to špatně? Diety nepomáhají.

Lektoři: Ema Veselská, MUDr. Jana Rosie Granátová, Simona Dufková

II. víkendový blok 30.-31.5. 2015

Zvládnu přijmout sám sebe?

DEN PRVÝ  (9:30 – 18:00)

ZAHÁJENÍ v 9:30 již na svém místě.

1.  Sdílení, změny od minulého setkání

2.  Můj postoj k výživě v širších souvislostech

3.  Mé slabé místo, moje bolest a její uzdravení

3.  Zklidnění, uvědomění si

PAUZA NA OBĚD od 14:00 do 15:00

4. Kdo vlastně jsem? Vidím se očima sebe, nebo druhých ? (část 1)

5. Krok ze začarovaného kruhu I

6. Domácí úkol. Zklidnění, uvědomění si. Rozloučení

DEN DRUHÝ  (9:30 – 18:00)

ZAHÁJENÍ v 9:30 již na svém místě.

1. Sdílení prožitků

2. Kdo vlastně jsem? Vidím se očima sebe, nebo druhých ? (část 2 - Nový pohled)

3. Zklidnění, uvědomění si

PAUZA NA OBĚD od 14:00 do 15:00

3. Krok ze začarovaného kruhu II

4. Domácí úkol. Zklidnění, uvědomění si. Rozloučení

III. víkendový blok 13.-14.6.2015

 Zvládnu přijmout sám sebe?

DEN PRVÝ  (9:30 – 18:00)

ZAHÁJENÍ v 9:30 již na svém místě.

1. Sdílení, změny od minulého setkání

2. Jak vnímám své tělo (rozbor jídelníčku, anamnézy, zvyků a návyků, pohyb)

2. Slyším a vnímám potřeby svého těla

PAUZA NA OBĚD od 14:00 do 15:00

3. Životodárný pohyb -  motivační cvičení

4. Zklidnění, uvědomění si. Rozloučení

DEN DRUHÝ  (9:30 – 18:00)

ZAHÁJENÍ v 9:30 již na svém místě.

1. Sdílení, práce s domácím úkolem

2. Vnímání sebe sama tady a te´d

PAUZA NA OBĚD od 14:00 do 15:00

3. Miluji život. Motivace, změna postoje

3. Život je pohyb -  cviky pro každý den

4. Zklidnění, uvědomění si. Rozloučení

Cena:  6 000 Kč za všechny tři víkendové bloky; lze zaplatit ve třech splátkách, zálohu 1500 Kč prosíme do 31. 3. 2015 na účet č. 1016081153/6100, do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno a „Kila bolesti“

Co s sebou: podložku/ karimatku, pohodlné oblečení – bude se cvičit, svačinu, pití, studený oběd- není možnost ohřevu, je možnost dojít si na oběd, seznam  ostatních  pomůcek pošleme přihlášeným zájemcům.

Zájemci hlaste se prosím na janagrany@gmail.com. Přihláška je platná po zaplacení zálohy.

Doporučená cena: 
6.000 Kč za všechny 3 bloky
Lektoři: 

Ema Veselská

Ema Veselská pracuje 24 let certifikovaná nutriční terapeutka. Pracovala na různých odděleních v nemocnice Chittusiho, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v Domově důchodců v Josefské ulici. Její životní cestou se stala dětská i dospělá diabetologii/obezitologie.

MUDr. Jana Rosie Granátová

MUDr. Jana Rosie Granátová vystudovala lékařskou fakultu v Praze a 21 let pracovala jako lékař v biochemické laboratoři v nemocnici v Thomayerově nemocnici v Praze, v Jilemnici a v ÚPMD v Praze. Ve svém oboru přednášela, publikovala, učila studenty na lékařské fakultě. Již od studií se však zajímala o člověka jako celek, o to, co nás naše neduhy učí o tom, co děláme v životě špatně a měli bychom změnit, abychom se cítili lépe a zdraví.