Individuální terapie Praha

Zveme Vás do Dajány na individuální, párovou a skupinovou muzikoterapii.

Působíme ve Zvukových lázních v Roztěži u Kutné Hory a každé sudé pondělí jsme ve studiu K3 na Karlově náměstí v Praze. Bližší informace a objednávky si můžete domluvit telefonicky s Janou (721295852) nebo s Danem (608820930).

Muzikoterapie má mnoho podob. My se zabýváme celostní muzikoterapií (tzv. muzikofiletikou), při níž používáme hudbu a hudební elementy (zvuk, rytmus, melodie, harmonie) ke zklidnění, uvolnění napětí, rozpuštění stresu, zlepšení pozornosti, paměti, učení, pohyblivosti, sebevyjádření a celkového fyzického i psychického stavu a tím i kvality života. 

Hudba nemusí být jen zvukovou kulisou nebo pro zábavu. 

Může harmonizovat, čistit, uvolňovat a léčit.


Muzikoterapii se věnujeme v našich prožitkových seminářích i v individuálních terapiích. Využíváme léčivých vibrací prastarých etnických hudebních nástrojů a učíme naše klienty vnímat hudbu jinak. Pomocí antistresové hudební relaxace učíme, jak se zbavovat stresu a napětí, jak řešit různé problémy na fyzické i psychické úrovni, jak relaxovat a čerpat energii. Teoreticky i prakticky předáváme naše zkušenosti s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby, zpěvu, specifických zvuků a nástrojů, které jsou známy už tisíce let a zároveň jsou tyto účinky dokazovány nejmodernějšími vědeckými výzkumy.

Působením „živé hudby“ na organismus při receptivní (pasivní) muzikoterapii v oblastech smyslového i nadsmyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. Je to vlastně taková zvuková masáž těla.

Při společném zpěvu a tvorbě „živé hudby“ (aktivní muzikoterapie) dochází k propojení všech účastníků, k hlubokému prožitku z vlastního projevu, k intenzivnímu kontaktu se sebou samým a k možnosti získávání či znovunabytí důvěry v oblasti mezilidských vztahů. Jedinec získává nové dovednosti a obohacuje svůj život o nové zkušenosti. Hra na hudební nástroje má pozitivní vliv na motorický rozvoj.

V Dajáně si můžete vychutnat individuální muzikoterapii na rezonančním lehátku, s tibetskými mísami, chrámovými gongy, dešťovými sloupy a dalšími nástroji. A to buď jednotlivě nebo s více nástroji najednou v tzv. Zvukové lázni. 

Aktivně se můžete zúčastnit hudebních meditací, zpívání manter, přednášek a víkendových seminářů, týkajících se muzikoterapie a léčení zvukem.
Aktuální hudební semináře, kurzy, přednášky, meditace a zpívání manter.

Datum události: 
09. 09 | Pondělí | 09:00 - 17:00
07. 10 | Pondělí | 09:00 - 17:00
04. 11 | Pondělí | 09:00 - 17:00
02. 12 | Pondělí | 09:00 - 17:00
Doporučená cena: 
dle druhu terapie

Kalendář akcí

17. 07 | Středa | 18:00
aneb MUZIKOTERAPEUTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ  pro dajánovské příznivce, přátele a kamarády... a nově taky pro všechny opravdové zájemce o muzikoterapii,...
27. 07 | Sobota | 10:00
Kdy jít hledat vizi K přechodovému rituálu Hledání vize nás přivádějí nejčastěji zlomové okamžiky našeho života, přechod do dospělosti, opouštění...
22. 08 | Čtvrtek | 18:00
CESTA (do) SRDCE Zvukové lázně Dajána Roztěž u Kutné Hory CESTA (do) SRDCE je intenzivní setkání se sebou samým, s hudbou našeho srdce, cestou...
03. 09 | Úterý | 19:00
Místo konání: Roztěž čp 26 u Kutné Hory Přijďte si zazpívat, zameditovat nebo jen poslouchat, odpočinout si, uvolnit se, naladit se, pobýt v kruhu...
08. 09 | Neděle | 18:00
VEČERNÍ ŠKOLA CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE je cyklus deseti večerních setkání, kde se budeme každý měsíc věnovat nějakému tématu, nástroji, technice či...

Přátelé