Individuální terapie Praha

Zveme Vás do Dajány na individuální, párovou a skupinovou muzikoterapii.

Působíme ve Zvukových lázních v Roztěži u Kutné Hory a každé sudé pondělí jsme ve studiu K3 na Karlově náměstí v Praze. Bližší informace a objednávky si můžete domluvit telefonicky s Janou (721295852) nebo s Danem (608820930).

Muzikoterapie má mnoho podob. My se zabýváme celostní muzikoterapií (tzv. muzikofiletikou), při níž používáme hudbu a hudební elementy (zvuk, rytmus, melodie, harmonie) ke zklidnění, uvolnění napětí, rozpuštění stresu, zlepšení pozornosti, paměti, učení, pohyblivosti, sebevyjádření a celkového fyzického i psychického stavu a tím i kvality života. 

Hudba nemusí být jen zvukovou kulisou nebo pro zábavu. 

Může harmonizovat, čistit, uvolňovat a léčit.


Muzikoterapii se věnujeme v našich prožitkových seminářích i v individuálních terapiích. Využíváme léčivých vibrací prastarých etnických hudebních nástrojů a učíme naše klienty vnímat hudbu jinak. Pomocí antistresové hudební relaxace učíme, jak se zbavovat stresu a napětí, jak řešit různé problémy na fyzické i psychické úrovni, jak relaxovat a čerpat energii. Teoreticky i prakticky předáváme naše zkušenosti s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby, zpěvu, specifických zvuků a nástrojů, které jsou známy už tisíce let a zároveň jsou tyto účinky dokazovány nejmodernějšími vědeckými výzkumy.

Působením „živé hudby“ na organismus při receptivní (pasivní) muzikoterapii v oblastech smyslového i nadsmyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. Je to vlastně taková zvuková masáž těla.

Při společném zpěvu a tvorbě „živé hudby“ (aktivní muzikoterapie) dochází k propojení všech účastníků, k hlubokému prožitku z vlastního projevu, k intenzivnímu kontaktu se sebou samým a k možnosti získávání či znovunabytí důvěry v oblasti mezilidských vztahů. Jedinec získává nové dovednosti a obohacuje svůj život o nové zkušenosti. Hra na hudební nástroje má pozitivní vliv na motorický rozvoj.

V Dajáně si můžete vychutnat individuální muzikoterapii na rezonančním lehátku, s tibetskými mísami, chrámovými gongy, dešťovými sloupy a dalšími nástroji. A to buď jednotlivě nebo s více nástroji najednou v tzv. Zvukové lázni. 

Aktivně se můžete zúčastnit hudebních meditací, zpívání manter, přednášek a víkendových seminářů, týkajících se muzikoterapie a léčení zvukem.
Aktuální hudební semináře, kurzy, přednášky, meditace a zpívání manter.

Datum události: 
16. 10 | Pondělí | 09:00 - 17:00
13. 11 | Pondělí | 09:00 - 17:00
11. 12 | Pondělí | 09:00 - 17:00
Doporučená cena: 
dle druhu terapie

Kalendář akcí

22. 09 | Pátek | 09:00
Víkendové setkání s indiány KOGI WIWA z Kolumbie "Starší bratři" z indiánského kmene Kogi přijedou na návštěvu do srdce Evropy, kam je přivedlo...
25. 09 | Pondělí | 18:00
Oproti tradičnímu zpívání manter tentokrát využijeme příležitosti vzácné návštěvy indiánů KOGI a uspořádáme společný hudební večer. Přijďte si...
28. 09 | Čtvrtek | 09:00
Přátelé, kamarádi, příznivci, zveme Vás do Roztěže na PRAHUDO (pracovně-hudební dovolená) PRAHUDO je už pro většinu z Vás známý pojem. Přes den...
10. 10 | Úterý | 19:00
Místo konání: Roztěž u Kutné hory Večerní setkání s hudbou, která není úplně běžná. Dan a Jana Čadovi představí prastaré etnické, duchovní, obřadní...
16. 10 | Pondělí | 09:00
Zveme Vás do Dajány na individuální, párovou a skupinovou muzikoterapii. Působíme ve Zvukových lázních v Roztěži u Kutné Hory a každé sudé pondělí...

Přátelé