Individuální terapie Praha

Zveme Vás do Dajány na individuální, párovou a skupinovou muzikoterapii.

Působíme ve Zvukových lázních v Roztěži u Kutné Hory a v určitých dnech i ve studiu K3 na Karlově náměstí v Praze. Konkrétní termíny a bližší informace si můžete domluvit telefonicky s Janou (721295852) nebo s Danem (608820930).

Muzikoterapie má mnoho podob. My se zabýváme celostní muzikoterapií (tzv. muzikofiletikou), při níž používáme hudbu a hudební elementy (zvuk, rytmus, melodie, harmonie) ke zklidnění, uvolnění napětí, rozpuštění stresu, zlepšení pozornosti, paměti, učení, pohyblivosti, sebevyjádření a celkového fyzického i psychického stavu a tím i kvality života. 

Hudba nemusí být jen zvukovou kulisou nebo pro zábavu. 

Může harmonizovat, čistit, uvolňovat a léčit.


Muzikoterapii se věnujeme v našich prožitkových seminářích i v individuálních terapiích. Využíváme léčivých vibrací prastarých etnických hudebních nástrojů a učíme naše klienty vnímat hudbu jinak. Pomocí antistresové hudební relaxace učíme, jak se zbavovat stresu a napětí, jak řešit různé problémy na fyzické i psychické úrovni, jak relaxovat a čerpat energii. Teoreticky i prakticky předáváme naše zkušenosti s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby, zpěvu, specifických zvuků a nástrojů, které jsou známy už tisíce let a zároveň jsou tyto účinky dokazovány nejmodernějšími vědeckými výzkumy.

Působením „živé hudby“ na organismus při receptivní (pasivní) muzikoterapii v oblastech smyslového i nadsmyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. Je to vlastně taková zvuková masáž těla.

Při společném zpěvu a tvorbě „živé hudby“ (aktivní muzikoterapie) dochází k propojení všech účastníků, k hlubokému prožitku z vlastního projevu, k intenzivnímu kontaktu se sebou samým a k možnosti získávání či znovunabytí důvěry v oblasti mezilidských vztahů. Jedinec získává nové dovednosti a obohacuje svůj život o nové zkušenosti. Hra na hudební nástroje má pozitivní vliv na motorický rozvoj.

V Dajáně si můžete vychutnat individuální muzikoterapii na rezonančním lehátku, s tibetskými mísami, chrámovými gongy, dešťovými sloupy a dalšími nástroji. A to buď jednotlivě nebo s více nástroji najednou v tzv. Zvukové lázni. 

Aktivně se můžete zúčastnit hudebních meditací, zpívání manter, přednášek a víkendových seminářů, týkajících se muzikoterapie a léčení zvukem.
Aktuální hudební semináře, kurzy, přednášky, meditace a zpívání manter.

Datum události: 
24. 01 | Pondělí | 09:00 - 17:00
25. 01 | Úterý | 09:00 - 17:00
07. 02 | Pondělí | 09:00 - 17:00
08. 02 | Úterý | 09:00 - 17:00
07. 03 | Pondělí | 09:00 - 17:00
08. 03 | Úterý | 09:00 - 17:00
28. 03 | Pondělí | 09:00 - 17:00
29. 03 | Úterý | 09:00 - 17:00
04. 04 | Pondělí | 09:00 - 17:00
05. 04 | Úterý | 09:00 - 17:00
25. 04 | Pondělí | 09:00 - 17:00
26. 04 | Úterý | 09:00 - 17:00
16. 05 | Pondělí | 09:00 - 17:00
17. 05 | Úterý | 09:00 - 17:00
13. 06 | Pondělí | 09:00 - 17:00
14. 06 | Úterý | 09:00 - 17:00
27. 06 | Pondělí | 09:00 - 17:00
28. 06 | Úterý | 09:00 - 17:00
Doporučená cena: 
dle druhu terapie

Kalendář akcí

13. 01 | Čtvrtek | 18:00
ZIHUDO 2022 (Zimní hudební dovolená)  aneb LÉČIVÉ TÓNY pro pokročilé čili Muzikoterapeutické soustředění   13. - 16. 1. 2022, Zvukové lázně...
24. 01 | Pondělí | 09:00
Zveme Vás do Dajány na individuální, párovou a skupinovou muzikoterapii. Působíme ve Zvukových lázních v Roztěži u Kutné Hory a v určitých dnech i...
24. 01 | Pondělí | 18:00
Zveme Vás na promítání nejnovějšího (a taky nejdéle připravovaného) filmu Viliama Poltikoviče. Šťastny ať jsou všechny bytosti - dokument o Míle a...
25. 01 | Úterý | 09:00
Zveme Vás do Dajány na individuální, párovou a skupinovou muzikoterapii. Působíme ve Zvukových lázních v Roztěži u Kutné Hory a v určitých dnech i...
07. 02 | Pondělí | 09:00
Zveme Vás do Dajány na individuální, párovou a skupinovou muzikoterapii. Působíme ve Zvukových lázních v Roztěži u Kutné Hory a v určitých dnech i...

Přátelé