Podmínky semináře

Podmínky semináře 

Učiněním závazné objednávky souhlasí účastník se storno podmínkami a dalšími podmínkami uvedenými na této stránce.
 

Zrušení závazné přihlášky a storno podmínky

  • Pokud zrušíte svoji závaznou přihlášku více než 14 dní před zahájením semináře, je zrušení bezplatné.
  • Pokud zrušíte svoji závaznou přihlášku méně než 14 dní  před zahájením, je uhrazená záloha nevratná.

Zrušení semináře

Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů seminář zrušit. V takovém případě budou přihlášení účastníci bezodkladně informováni a budou jim vráceny účastnické poplatky v plné výši.
 

Ochrana osobních údajů

Závazným přihlášením na seminář dává účastník pořadateli právo zařadit jeho e-mailovou adresu do adresáře pro posílání občasného newsletteru. Toto právo může účastník kdykoliv zrušit jednoduchým odhlášením se z odběru newsletteru.
Účastník souhlasí s pořízením krátkých obrazových, zvukových a video záznamů v průběhu semináře za účelem dokumentace pro organizátora semináře. Tyto záznamy jsou pořizovány velmi šetrně a diskrétně, a pouze po předchozím upozornění. 
Pořadatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě.
 

Sebeodpovědnost

Závaznou přihláškou účastník automaticky souhlasí s tím, že se semináře účastní dobrovolně a výhradně na svou vlastní zodpovědnost. Bere na vědomí, že seminář není náhradou lékařské péče, včetně psychoterapeutické. V případě, že v současné době podstupuje jakýkoliv druh lékařské, psychoterapeutické nebo psychologické léčby, je na jeho odpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta o účasti na semináři. Zná důkladně svůj zdravotní stav a ten mu nebrání v účasti na semináři, není intoxikován žádnou návykovou látkou. S ohledem na svůj zdravotní a psychický stav  zvážil vhodnost účasti na semináři. Bere na vědomí, že během semináře se mohou objevit emocionálně, nebo fyzicky náročné situace, neboť semináře jsou sebepoznávací a prožitkové.
Účastník bere na vědomí, že lektor je oprávněn ze závažných důvodů ukončit jeho účast na semináři. Prohlašuje, že v současnosti není nijak psychoterapeuticky, psychiatricky, nebo obdobně lékařsky léčen. Za své jednání během semináře je plně zodpovědný, včetně chování k ostatním osobám. Veškerými případnými doporučeními se řídí dle svého uvážení a s plnou odpovědností za své chování a zdraví. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se každý účastník řídí podle vlastního uvážení. Pokud se v průběhu semináře rozhodne odejít bez závažných důvodů (nemoc atp.) platba za seminář mu nebude vrácena.
Dále bere na vědomí, že za cennosti, které si přinese s sebou, nese sám zodpovědnost.
 

Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek semináře.
 
 

Kalendář akcí

27. 02 | Úterý | 19:00
Místo konání: Roztěž čp 26 u Kutné Hory Přijďte si zazpívat, zameditovat nebo jen poslouchat, odpočinout si, uvolnit se, naladit se, pobýt v kruhu...
04. 03 | Pondělí | 09:00
Zveme Vás do Dajány na individuální, párovou a skupinovou muzikoterapii. Působíme ve Zvukových lázních v Roztěži u Kutné Hory a každé sudé pondělí...
04. 03 | Pondělí | 18:00
Místo konání: studio K3, Karlovo nám. 3, Praha 2 Večerní setkání s hudbou, která není úplně běžná. Dan a Jana Čadovi představí prastaré etnické,...
12. 03 | Úterý | 19:00
Místo konání: Roztěž u Kutné hory Večerní setkání s hudbou, která není úplně běžná. Dan a Jana Čadovi představí prastaré etnické, duchovní, obřadní...
22. 03 | Pátek | 18:00
Prožitkový seminář s praktickou výukou muzikoterapie Na tomto semináři se naučíme využívat léčivých vibrací prastarých hudebních duchovních nástrojů...

Přátelé