Břetislav Bátěk

Dokonalost vesmíru (meditace a přednáška)

Každý člověk je jedinečný a vládne obrovskému vesmíru svého těla. Naše tělo má miliony buněk, kde každá buňka je samostatnou galaxií plnou atomů. Každý jednotlivý atom je jako sluneční soustava s centrálním sluncem a planetami z protonů, elektronů a neutronů. A ty jsi jediným tvůrcem a myslitelem této obdivuhodné a rozsáhlé říše. Tvoje myšlenka okamžitě mění vědomí buněk a ty se stáváš každým okamžikem tvůrcem svého života. Lidská bytost jako mikrokosmos, se svojí schopností měnit a tvořit realitu je nedílnou součástí dokonalosti makrokosmu.

Meditační večer s přednáškou - Pokora a úcta

Lidské srdce je pokladnicí, která skrývá mnoho komnat. Prostřednictvím lásky svého srdce otvíráme bránu do ráje svého života. Když dokážeme projevovat úctu, jako jednu z dvanácti kvalit srdeční čakry, dáváme prostor druhým k vyjádření svojí jedinečnosti. Vyjádřením pokory a úcty povznášíme své srdce a vědomí do láskyplné náruče Univerza. Říkáme ano, jsem si vědom, uznávám, vážím si a ctím tvoji jedinečnost. Úcta a pokora otvírá všechny dveře do světa vzájemné tolerance, přijetí každého z nás a jeho božské podstaty.

Meditační večer s přednáškou - Brána k srdci

Nejprve nalezni sebe a hledání ve vnějším světě skončí. Už nebudeš dělat zbytečnosti, jako třeba hledat stále nového partnera. Protože v něm uvidíš zase jen své nedostatky. Někdy se nechceme dívat do stejného zrcadla a ve své pošetilosti si vybíráme jiné. A rázem všechna témata, před kterými jsme utekli, jsou zase tady a možná ještě silnější. Mysl to dokáže nějakou dobu obratně ospravedlňovat a tak to někdy trvá, než pochopíme. Učíme se nalézt sebe a vejít do svého srdce. Musíme rozpoznat své programy, které nás udržují v pasti svého ega.

Meditační večer s přednáškou - Odpouštění rodičům

Umět stát ve svojí životní síle znamená svobodně tvořit a vidět výsledky svého tvoření ve fyzické rovině. Rozhodující úlohu v používání svojí síly hrají naši rodiče. Jako prvotní opora, ochrana a konečně symbolický model přijetí mužského a ženského principu síly do svého života. Každým činem odpuštění rozvazujeme pouta, která svazují duši a my se tak stáváme svobodní pro svoji cestu životem. Svobodní a spojeni se silou, kterou harmonicky používáme k naplnění a radosti. Tato meditace a přednáška bude věnovaná našim postojům k rodičům a energetickým vazbám, které utváří náš život.

Meditační večer s přednáškou - Láska k sobě

Někdy si nedokážeme uvědomit, že tou nejdůležitější osobou v našem životě jsme právě my. A tou nejdůležitější věcí, kterou se stále učíme a zdokonalujeme, je láska k sobě. Když milujeme sebe, promítáme tento postoj i do přístupu k vnějšímu světu a k ostatním lidem. Stejná míra přijetí a lásky, kterou jsme schopni dávat sobě, se nám také vrací zpět z našeho okolí. Nemůžeme cítit více lásky od svého partnera, nežli kolik lásky dokážeme dávat sami sobě. Milovat sebe znamená cítit, že jsem milovaný. Milovat sebe znamená přijímat své božství a umět žít svůj život ve svojí síle.

Meditační večer s přednáškou - Očista života

Věda zaměřená do technického pokroku nám přináší prudký rozkvět techniky, která slouží člověku. Ze způsobu žití a naší schopnosti ničení je však zřejmé, že jsme si dosud přisvojili jen nepatrný zlomek poznatelného. Proto je mnoho oborů lidské činnosti, které ve svojí zaslepenosti ignorují přírodní zákony a své vlastní zákony vytrhují z kontextu. Děsíme se pomíjivosti a propadáme strachu ze smrti, což je následek ztráty kontaktu se svojí vlastní spiritualitou.

Meditační večer s přednáškou - Cesta harmonie

Když se podíváme na současný svět, budeme nejspíš konstatovat, že se lidstvo a většina jeho systémů svíjí v bolestivé křeči. Existuje mnoho odborných pojednání a úvah k tomuto stavu, ale často je při jejich řešení zapomenuto na přirozenou spiritualitu a lásku srdce, která je dušena démonem konzumní společnosti. Naše duchovní síla se krčí v koutě, protože na ni nezbývá žádný prostor a neumíme vytvořit podmínky, pro rozvoj jejího potenciálu.

Meditační večer s přednáškou - Jít za svým snem

Pozorovat a objevovat zákonitosti života a tvoření ve fyzickém světě a vědomě využívat tuto magii života v praxi znamená, vytvářet to, na čem nám opravdu záleží. Je třeba nalézat opětovné spojení s tím, co je pro lidského ducha skutečně důležité. Objevit svoji vlastní přirozenost a smysl života a učit se podle toho také žít. Objevit svého tvořivého ducha a žít v souladu s ním je tou nejúžasnější cestou a dobrodružstvím každého z nás. Už dobře víme, že přečtení dobré knihy nám samo o sobě nestačí. Je třeba pilně vytrvat a neustále cvičit svoji mysl a bdělou pozornost.

Meditační večer s přednáškou - Vnitřní skutečnost

Snad každý člověk na světě touží po štěstí, míru a hojnosti. Chceme zažívat celistvost a žít láskou. Proto stále hledáme různé cesty, které nám nějaký dotek blaženosti umožňují. Většina náboženství a mystických společenství jsou tohoto hledání důkazem. Toužíme se dotýkat vesmíru, vyjadřovat opravdovost a být ve stálém vědomém spojení se svojí vnitřní skutečností. Se svojí podstatou. A to je moc dobrý důvod, proč přijít okusit tuto společnou světelnou koupel. Proč začít s meditační praxí, která umožní dotknout se svého nitra a pomůže otevřít naše srdce léčení skrze prožívání lásky.

Meditační večer s přednáškou - Očista života, čištění bloků

Věda zaměřená do technického pokroku nám přináší prudký rozkvět techniky, která slouží člověku. Ze způsobu žití a naší schopnosti ničení je však zřejmé, že jsme si dosud přisvojili jen nepatrný zlomek poznatelného. Proto je mnoho oborů lidské činnosti, které ve svojí zaslepenosti ignorují přírodní zákony a své vlastní zákony vytrhují z kontextu. Děsíme se pomíjivosti a propadáme strachu ze smrti, což je následek ztráty kontaktu se svojí vlastní spiritualitou.

Stránky

Kalendář akcí

22. 02 | Sobota | 10:00
Hudba nemusí být jen zvukovou kulisou nebo pro zábavu. Může nás harmonizovat, čistit, uvolňovat, léčit a vést na naší cestě. Ukážeme si, jak využívat...
28. 02 | Pátek | 19:00
SLEDUJTE PEČLIVĚ MÍSTA KONÁNÍ: 22. 01 | Středa | 19:00 - 21:00 - Dajána Praha - PLNÝ28. 02 | Pátek | 19:00 - 21:00 - Studio K3, Karlovo nám.3, Praha...
29. 02 | Sobota | 10:00
Víkendový prožitkový seminář s praktickou výukou 29.2. - 1.3. 2020 Na tomto semináři se naučíme využívat léčivých vibrací prastarých hudebních...
04. 03 | Středa | 19:00
MUDr. Jan Vojáček (Lékař, který u klasické medicíny dlouho nevydržel. Nesouhlasil s jejím přístupem k člověku jako ke stroji, který lze jednoduše...
12. 03 | Čtvrtek | 19:00
Zpěv je přirozeností člověka... když jsme šťastní, je nám "do zpěvu" - když ne, něco není v pořádku... Naše hlasivky jsou tím nejpřirozenějším, vždy...

Přátelé